Білозірська громада

Черкаська область, Черкаський район

Вакансії1. Виконавчий комітет Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу інформаційно-організаційної роботи виконавчого комітету Білозірської сільської ради.

Вимоги: вища освіта не нижче ступеня магістра (спеціаліста); стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років; знання діючого законодавства України професійного спрямування; досконале володіння українською мовою; впевнений користувач ПК, громадянство України.

2. Виконавчий комітет Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області.

Вимоги: вища освіта не нижче ступеня бакалавра;  без вимог до стажу роботи; знання діючого законодавства України професійного спрямування; досконале володіння українською мовою; впевнений користувач ПК, громадянство України.

4. Особи, які відповідають  вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії  такі документи:

- заяву  на участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування;

- заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

- 2 фотокартки розміром 4×6 см; 

- копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, наукового ступеня;

- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”;

- копію документа, що посвідчує особу;

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

- довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Під час конкурсу проводиться іспит кандидатів на заміщення вакантних посад. Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації оголошення за адресою вул.Незалежності, 168, с.Білозір’я Черкаського району, Черкаської області.

Додаткова інформація надається за телефоном 301-325

 

22.12.21р.


 


12.03.2021 року відбувся конкурс на заміщення вакантної посади директора Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області» 

ВІДЕОФІКСАЦІЯ


04.03.2021 року відбулося засідання конкурсної комісії виконавчого комітету Білозірської сільської ради для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування – начальника відділу містобудування, архітектури, земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства виконавчого комітету Білозірської сільської ради та головного спеціаліста юридичного відділу виконавчого комітету Білозірської сільської ради.


15.02.2021 року відбулося друге засідання конкурсної комісії на заміщення посад консультантів Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Білозірської сільської ради. 

Відеофіксація 


ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на посаду директора Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області»

Відповідно до розпорядження сільського голови від 12 лютого 2021 року №42-к «Про оголошення конкурсу на заміщення посади директора Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області» оголошується конкурс на заміщення посади директора Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області» в зв’язку із закінченням контракту із директором даного закладу 12.04.2021 року.

Конкурс проводиться відповідно до Положення про проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області», затвердженого рішенням сесії від 26.01.2021 року №6-7/VІІІ.

Найменування закладу: Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області»

Місцезнаходження закладу: 19635, Черкаська область, Черкаський район,                             с. Білозір’я, вул. Лесі Українки, 3 А.

Основні напрямки діяльності закладу:

проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню    в   складні   життєві   обставини   осіб/сімей,   які   належать до вразливих груп населення;

надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують,  відповідно  до  переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

 

Найменування посади: директор комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області».

Умови оплати праці: посадовий оклад, доплати, надбавки встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я від 05.10.2005 №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 р. за № 1209/11489, наказів Міністерства соціальної політики України від 15.06.2011 №239 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення», від 18.05.2015 №526 «Про умови праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» а також можуть встановлюватися інші види матеріального заохочення у відповідності до чинного законодавства.

Кваліфікаційні вимоги: громадянство України, вільне володіння державною мовою, вищої освіти ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня – не менше ніж 5 років.

Не може обіймати посаду керівника закладу особа, яка:

1) є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину;

3) позбавлена права обіймати відповідну посаду;

4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

5) за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;

6) підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають особисто та/або надсилають електронною поштою) до Виконавчого комітету Білозірської сільської ради (вул. Незалежності, 168, с. Білозір’я Черкаського району Черкаської області) наступні документи:

 • заяву про участь у конкурсі за формою, визначеною у додатку;
 • належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, документа про освіту, трудової книжки або інших документів, що засвідчують досвід роботи;
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі;
 • довідку про відсутність судимості;
 • перспективний план розвитку надавача соціальних послуг державного/комунального сектору.

Крім зазначених документів, претендент може додатково подавати документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою претендент до проходження перевірки на знання норм відповідного законодавства України додатково подає власноручно підписану заяву.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

неподання ним повного пакета документів, визначених у пункті 21 цього Положення;

його невідповідності кваліфікаційним вимогам, визначеним Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників “Випуск 80 “Соціальні послуги”, затвердженим наказом Мінсоцполітики від 29 березня 2017 р. № 518;

наявності не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.

Орган управління не пізніше ніж через три робочих дні з дати надходження документів для участі в конкурсі повідомляє претендентам про результати перевірки документів.

Після усунення претендентом недоліків, виявлених органом управління у поданих документах, він може подати належним чином оформлені документи повторно у межах встановленого строку для їх подання, визначеного в умовах проведення конкурсу.

Період подання зазначених документів: з 12 по 26 лютого 2021 року.

Дата, місце початку проведення конкурсного відбору: конкурсний відбір починається о 11 год 00  хв. 12 березня 2021 року за наступною адресою: вул. Незалежності, 168, с. Білозір’я Черкаського району Черкаської області 19635.

Конкурсний відбір складається з таких етапів:

 1. прийняття рішення про проведення конкурсу, утворення та затвердження складу конкурсної комісії;
 2. оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
 3. прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;
 4. допуск кандидатів до участі у конкурсному відборі;
 5. проведення конкурсного відбору;
 6. визначення переможця конкурсу;
 7. оприлюднення результатів конкурсу на офіційному веб-сайті органу управління.

Переможець конкурсу визначається за результатами:

перевірки на знання законодавства України (Закон України “Про соціальні послуги”, інші нормативно-правові акти у сфері надання соціальних послуг, державні стандарти надання соціальних послуг);

оцінювання презентації (викладеної державною мовою) перспективного плану розвитку надавача соціальних послуг державного/комунального сектору, відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної зазначеної презентації.

 Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати 30 календарних днів з дня його оголошення.

Особа, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсіЧмиренко Марина Миколаївна, керуючий справами виконавчого комітету Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області, телефон (0472) 30-13-25, електронна адреса bilozir_rada@ukr.net

 

 


10.02.2021 року відбулося перше засідання конкурсної комісії на заміщення посад консультантів Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Білозірської сільської ради. 

Відеофіксація


ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВАКАНСІЇ

1. Виконавчий комітет Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу містобудування, архітектури, земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства виконавчого комітету Білозірської сільської ради.

Вимоги: вища освіта не нижче ступеня магістра (спеціаліста); стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років; знання діючого законодавства України професійного спрямування; досконале володіння українською мовою; впевнений користувач ПК, громадянство України.

2. Виконавчий комітет Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста юридичного відділу виконавчого комітету Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області.

Вимоги: вища освіта не нижче ступеня бакалавра;  без вимог до стажу роботи; знання діючого законодавства України професійного спрямування; досконале володіння українською мовою; впевнений користувач ПК, громадянство України.

4. Особи, які відповідають  вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії  такі документи:

- заяву  на участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування;

- заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

- 2 фотокартки розміром 4×6 см; 

- копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, наукового ступеня;

- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”;

- копію документа, що посвідчує особу;

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

- довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Під час конкурсу проводиться іспит кандидатів на заміщення вакантних посад. Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації оголошення за адресою вул.Незалежності, 168, с.Білозір’я Черкаського району, Черкаської області.

Додаткова інформація надається за телефоном 301-325

28.01.2021


22.01.202115.01.2021 року відбувся конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування начальника фінансового відділу Білозірської сільської ради та на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування головного спеціаліста відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області. 


Відеофіксація 


 


 

ВІДЕОФІКСАЦІЯ

ВІДЕОФІКСАЦІЯ


 


21 грудня 2020 року відбулося перше засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора Опорного навчального закладу "Білозірська ЗОШ І-ІІІ ст." Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області.

Відеофіксація

Відеофіксація


ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на посаду директора Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Білозірської сільської ради

 

Відповідно до розпорядження сільського голови від 15 грудня 2020 року №178-к «Про оголошення конкурсу на заміщення посади директора Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Білозірської сільської ради» оголошує конкурс на заміщення посади директора Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Білозірської сільської ради.

Конкурс проводиться відповідно до Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад директора, інших педагогічних працівників комунальної установи «Центру професійного розвитку педагогічних працівників» Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області, затвердженого рішенням сесії від 10.12.2020 року №3-4/VІІІ.

Найменування закладу: Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Білозірської сільської ради

Юридична адреса закладу: 19635, Черкаська область, Черкаський район, с. Білозір’я, вул. Незалежності, 168.

Місце знаходження закладу: 18000, м. Черкаси, вул. В. Чорновола, 157.

Найменування посади: директора Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Білозірської сільської ради.

Умови оплати праці: посадовий оклад, доплати, надбавки встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 №557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 р. за № 1130/11410, Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102; директору  здійснюються виплати, визначені ст.57 Закону України «Про освіту», встановлюється надбавка відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. №373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів» (зі змінами), а також можуть встановлюватися інші види матеріального заохочення у відповідності до чинного законодавства.

Кваліфікаційні вимоги: громадянство України, вільне володіння державною мовою, наявність вищої освіти ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше п’яти років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти особа, яка:

1) є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину;

3) позбавлена права обіймати відповідну посаду;

4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

5) за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;

6) підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають особисто (або подає уповноважена ними згідно з довіреністю особа) до Виконавчого комітету Білозірської сільської ради (вул. Незалежності, 168, с. Білозіря Черкаського району Черкаської області) наступні документи:

 • заяву про участь у конкурсі;
 • згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копію паспорта громадянина України;
 • копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою, таким документом може бути документ державного зразка про середню/вищу освіту, в якому зазначено про вивчення предмету/дисципліни, що підтверджує знання української мови, або посвідчення щодо вільного володіння державною мовою отримане до 25 жовтня 2019 року;
 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше п’яти років на день їх подання;
 • довідку про відсутність судимості;
 • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі;
 • інші документи на розсуд заявника, які підтверджують його професійні та/або моральні якості.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

Особи, які не відповідають кваліфікаційним вимогам, а також ті, які не подали повного пакету документів, до конкурсного відбору не допускаються.

Кінцевий термін подання зазначених документів: 30 грудня 2020 року.

Дата, місце початку проведення конкурсного відбору: конкурсний відбір починається о 10 год 00  хв. 11 січня 2020 року за наступною адресою: вул. Незалежності, 168, с. Білозір’я Черкаського району Черкаської області 19635.

Конкурсний відбір складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) проведення конкурсного відбору;

7) визначення переможця конкурсу;

8) оприлюднення результатів конкурсу.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

Особа, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсіЧмиренко Марина Миколаївна, керуючий справами виконавчого комітету Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області, телефон (0472) 30-13-25, електронна адреса bilozir_rada@ukr.net

16.12.2020р.

 

 

 


ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВАКАНСІЇ

Виконавчий комітет Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника фінансового відділу Білозірської сільської ради.

Вимоги: вища освіта не нижче ступеня магістра (спеціаліста);  стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років; знання діючого законодавства України професійного спрямування; досконале володіння українською мовою; впевнений користувач ПК, громадянство України.

2. Виконавчий комітет Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста юридичного відділу виконавчого комітету Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області.

Вимоги: вища освіта не нижче ступеня бакалавра;  без вимог до стажу роботи; знання діючого законодавства України професійного спрямування; досконале володіння українською мовою; впевнений користувач ПК, громадянство України.

3. Виконавчий комітет Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області.

Вимоги: вища освіта не нижче ступеня бакалавра;  без вимог до стажу роботи; знання діючого законодавства України професійного спрямування; досконале володіння українською мовою; впевнений користувач ПК, громадянство України.

4. Особи, які відповідають  вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії  такі документи:

- заяву  на участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування;

- заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

- 2 фотокартки розміром 4×6 см; 

- копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, наукового ступеня;

- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”;

- копію документа, що посвідчує особу;

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

- довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Під час конкурсу проводиться іспит кандидатів на заміщення вакантних посад. Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації оголошення за адресою вул.Незалежності, 168, с.Білозір’я Черкаського району, Черкаської області.

Додаткова інформація надається за телефоном 301-325

15.12.2020р 


 

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на посаду директора

опорного навчального закладу «Білозірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області

Відповідно до свого розпорядження сільського голови від 13 листопада 2020 року №154-к «Про оголошення конкурсу на заміщення посади директора Опорного навчального закладу «Білозірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області» оголошує конкурс на заміщення посади директора опорного навчального закладу «Білозірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області.

Конкурс проводиться відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника опорного навчального закладу «Білозірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області», затвердженого рішенням Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області від 12 листопада 2020 року № 113-03/VІІ.

Найменування закладу освіти: Опорний навчальний заклад «Білозірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області

Місцезнаходження закладу освіти: 19635, Черкаська область, Черкаський район,     с. Білозір’я, вул. Лесі Українки, 3.

Найменування посади: директор опорного навчального закладу «Білозірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області.

Умови оплати праці: посадовий оклад, доплати, надбавки встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 №557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 р. за № 1130/11410, Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102; директору  здійснюються виплати, визначені ст.57 Закону України «Про освіту», встановлюється надбавка відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. №373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів» (зі змінами), а також можуть встановлюватися інші види матеріального заохочення у відповідності до чинного законодавства.

Кваліфікаційні вимоги: громадянство України, вільне володіння державною мовою, наявність вищої освіти ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти особа, яка:

1) є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину;

3) позбавлена права обіймати відповідну посаду;

4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

5) за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;

6) підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають особисто (або подає уповноважена ними згідно з довіреністю особа) до Виконавчого комітету Білозірської сільської ради (вул. Незалежності, 168, с. Білозіря Черкаського району Черкаської області) наступні документи:

 • заяву про участь у конкурсі;
 • згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копію паспорта громадянина України;
 • копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою, таким документом може бути документ державного зразка про середню/вищу освіту, в якому зазначено про вивчення предмету/дисципліни, що підтверджує знання української мови, або посвідчення щодо вільного володіння державною мовою отримане до 25 жовтня 2019 року;
 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
 • довідку про відсутність судимості;
 • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі;
 • інші документи на розсуд заявника, які підтверджують його професійні та/або моральні якості.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

Особи, які не відповідають кваліфікаційним вимогам, а також ті, які не подали повного пакету документів, до конкурсного відбору не допускаються.

Кінцевий термін подання зазначених документів: 15 грудня 2020 року.

Дата, місце початку проведення конкурсного відбору: конкурсний відбір починається о 10 год 00  хв. 05 січня 2020 року за наступною адресою: вул. Незалежності, 168, с. Білозір’я Черкаського району Черкаської області 19635.

Конкурсний відбір складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

– перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про повну загальну середню освіту», «Про освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;

– перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

– публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

Особа, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсіЧмиренко Марина Миколаївна, керуючий справами виконавчого комітету Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області, телефон (0472) 30-13-25, електронна адреса bilozir_rada@ukr.net

 

 


Читати новину
16 Листопада, 2020
15:00

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь