Білозірська громада

Черкаська область, Черкаський район

17.06.2016р. відбулася сесія Черкаської районної ради, де була затвердженно «Програма забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом у 2015 - 2020 роках»

Дата: 22.06.2016 12:22
Кількість переглядів: 548

Додаток 1

до рішення районної ради від 16.10.2015 №54-4/VІ

(в редакції рішення районної ради від

17. 06.2016 № 6- /VІІ)

 

Районна «Програма

забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом

у 2015 - 2020 роках»

 1. Загальні положення

     Районна «Програма забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом у 2015 - 2020 роках» (далі - Програма) спрямована на поступове, соціально ефективне та виважене розв’язання гострої проблеми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції  та членів їх сімей у спосіб пільгового житлового кредитування.

     Програму сформовано за принципом спільної суспільної відповідальності органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», а також безпосередньо учасників АТО та членів їх сімей.

     Основні умови Програми передбачають наступне:

 • відсоткова ставка за користування пільговим кредитом у національній валюті становить  3 відсотки річних від суми зобов’язань за кредитом;
 • індекс інфляції на суму зобов’язань за кредитом не нараховується;
 • комісійні збори з позичальника за оформлення і супроводження кредитного договору не збираються;
 • оплата першого внеску в розмірі 20% вартості житла здійснюється за рахунок бюджетних коштів шляхом надання безповоротної фінансової допомоги позичальнику.

     2.  Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

     Для адаптації громадян, демобілізованих із зони АТО, та членів їх сімей, більшість з яких не мають можливості самостійно забезпечити себе та свої сім'ї житлом, питання забезпечення учасників АТО та їх сімей житлом є актуальним.

     Останніми роками значно скоротились обсяги надання житла військовослужбовцям та працівникам правоохоронних органів. За обставинами, які склались в державі у зв’язку з проведенням антитерористичної операції, військовослужбовці та працівники правоохоронних органів набули статусу учасників АТО. Переважна більшість учасників АТО не мають власного житла або потребують поліпшення житлових умов.

     Важливе значення у забезпеченні житлом громадян відіграють цільові державні програми, однак, вони не в змозі в повному обсязі вирішити житлові проблеми учасників АТО та членів їх сімей. Питання потребує підтримки шляхом залучення бюджетних коштів на місцевому рівні.

     3.  Визначення мети Програми

     Метою Програми є сприяння вирішенню житлових проблем, підвищення соціального захисту та адаптації учасників АТО та членів їх сімей в Черкаському районі.

     4.  Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

     Вирішення проблеми забезпечення учасників АТО та їх сімей можливе за умови підтримки на місцевому рівні реалізації даної Програми та співпраці місцевого органу влади з Черкаським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

     Виконавцем і координатором Програми виступає Черкаське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

     Умови надання та повернення кредитів визначені Положенням про порядок надання пільгових довготермінових кредитів учасникам АТО та членам їх сімей на будівництво і придбання житла на території Черкаського району, які надаються за рахунок коштів районного, обласного бюджетів  та бюджетів сільських рад (далі – Положення).

     Кредитування може здійснюватись із залученням інших джерел, не заборонених законодавством.

   Кредит за даною Програмою надається на будівництво або на придбання житла учасникам АТО та членам їх сімей, що зареєстровані і проживають на території Черкаського району. 

     На підставі укладеної угоди між головним розпорядником бюджетних коштів і виконавцем Програми кошти, передбачені у районному, обласному бюджетах та в бюджетах сільських рад на реалізацію Програми, перераховуються виконавцем на надання кредиту відповідно до порядку, визначеного Положенням.

     У межах реалізації Програми основними функціями Черкаського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» передбачено:

 • формування черги потенційних одержувачів кредиту за поданням Черкаської райдержадміністрації;
 • укладання з визначеними одержувачами кредиту відповідних кредитних договорів, виступаючи їх стороною;
 • акумулювання коштів районного, обласного бюджетів та бюджетів сільських рад, інших не заборонених чинним законодавством джерел на умовах співфінансування і спрямування їх на будівництво або придбання житла;
 • контроль за фінансуванням будівельних робіт;
 • контроль за поверненням кредитів одержувачами згідно з укладеними договорами.

     Черкаське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» формує потребу в коштах для виконання Програми, та подає фінансові розрахунки головному розпоряднику коштів районного бюджету та бюджетів сільських рад з визначенням обсягів та термінів їх фінансування, при наявності коштів з інших не заборонених законодавством джерел - залучає їх для виконання Програми.

     Черкаська районна рада передбачає щороку у районному бюджеті  видатки на виконання Програми.

     Сільські ради:

 • щороку в період дії Програми, передбачають у бюджетах сільських рад видатки на виконання Програми;
 • сприяють виділенню земельних ділянок для будівництва житла та об'єктів соціально-побутового призначення для учасників АТО та їх сімей на території тієї сільської ради, де учасник АТО перебуває на обліку;
 • узгоджують наданий Черкаським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» проект об’єкта будівництва.

Програма розрахована на період з 2015 по 2020 роки.

Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2015

(грн.)

2016 (грн.)

2017

(грн.) 

2018

(грн.) 

2019

(грн.)

2020

(грн.) 

Всього витрат на виконання Програми

(грн.)  

районний бюджет (30%)

100000,00

100000,00

100000,00

100000,00

100000,00

100000,00

600000,00

бюджет сільської ради,

 де учасник АТО перебуває на обліку (60%)

200000,00

200000,00

200000,00

200000,00

200000,00

200000,00

1200000,00

обласний бюджет (10%)

30000,00

30000,00

30000,00

30000,00

30000,00

30000,00

180000,00

Інші джерела

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

  Всього:

330000,00

330000,00

330000,00

330000,00

330000,00

330000,00

1980000,00

 

     Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, бюджетів сільських рад  на умовах співфінансування з обласним бюджетом, де частка обласного бюджету становить  10 відсотків. Фінансування здійснюється в межах асигнувань, затверджених районним бюджетом на відповідний рік.

     Ресурсне забезпечення Програми:    1 980 000,00 грн.

 1. Очікувані результати та ефективність Програми

     Виконання Програми дасть змогу забезпечити житлом учасників АТО та членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов на території тієї сільської ради, де учасник АТО перебуває на обліку.

 

     2.  Координація та контроль за ходом виконання Програми

     Черкаське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» щокварталу до 10 числа місяця наступного за звітним подає управлінню праці та  соціального захисту населення Черкаської райдержадміністрації - головному розпоряднику коштів районного бюджету - інформацію про використання коштів, виділених на виконання Програми.

     Управління праці та  соціального захисту населення Черкаської райдержадміністрації після закінчення встановленого строку виконання Програми складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд до Черкаської районної ради разом з пояснювальною запискою не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання. Також щорічно звітує про хід виконання Програми за звітний період,  публікує основні результати реалізації Програми за підсумками року у районних засобах масової інформації.


 

Додаток 2

до рішення районної ради

від 16.10.2015 №54-4/VІ

(в редакції рішення районної ради від  17. 06.2016 № 6- /VІІ)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання пільгових довготермінових кредитів

учасникам АТО та членам їх сімей на будівництво та придбання

житла на території Черкаського району

     1. Це Положення визначає механізм надання пільгових довготермінових кредитів учасникам АТО та членам їх сімей на будівництво та придбання житла на території тієї сільської ради, де учасник АТО перебуває на обліку.

      2. У цьому Положенні  поняття вживаються в такому значенні:

 • Черкаське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» (далі – Регіональне управління Фонду), що є юридичною особою та діє відповідно до положення про нього, яке використовує кошти місцевих  бюджетів  та інших не  заборонених  законодавством джерел, виділених для надання  пільгових  довготермінових  кредитів учасникам антитерористичної операції (далі – АТО) та членам їх сімей на будівництво та придбання житла;

 • кредит – кошти, матеріальні ресурси, що надаються відповідно до діючого законодавства та даного Положення учасникам АТО та членам їх сімей з цільовим призначенням на будівництво та придбання житла у розмірі та на умовах, установлених кредитним договором, і підлягають поверненню в порядку і терміни, визначені зазначеним договором;

 • банк-агент – банк України, який за договором, укладеним відповідно до законодавства з Регіональним управлінням Фонду, здійснює операції з обслуговування кредитів;

 • кандидат - учасник АТО або член сім'ї учасника АТО, який має право  на  отримання  кредиту і подав відповідні документи;

 • кредитні ресурси - кошти, передбачені у місцевих бюджетах, та інших не заборонених законодавством джерел, в тому числі за умовами співфінансування для надання кредитів учасникам АТО та членам їх сімей на будівництво або придбання житла; кошти, що надходять від погашення кредитів та сплати відсотків за користування ними; інші надходження, не заборонені законодавством, що спрямовуються Регіональним управлінням Фонду на кредитування будівництва або придбання житла учасниками АТО та членами їх сімей; 

 • кредитний договір - договір на отримання кредиту, що укладається в установленому законодавством порядку між Регіональним управлінням Фонду і кандидатом, відповідно до якого здійснюється кредитування будівництва  і придбання житла на умовах, що визначаються згідно з цим Порядком та нормами діючого законодавства;

 • позичальник – учасник АТО або член сім'ї учасника АТО, який отримав кредит на умовах, визначених кредитним договором;

 • забудовник - особа, яка у встановленому  законодавством порядку отримала  право на використання земельної ділянки для спорудження об'єктів житлового будівництва або згідно з укладеними договорами має  право розпоряджатися житловою площею у будинках, які будуються;

 • об’єкт кредитування – квартири у багатоквартирних житлових будинках, індивідуальні житлові будинки та садиби, які будуються або продаються на вторинному ринку, за умови, що в таких індивідуальних та багатоквартирних житлових будинках житлові умови є придатними для проживання;

 • експертна оцінка - оцінка вартості житла, що склалася на первинному чи вторинному ринку регіону, яка проводиться незалежними експертами згідно із законодавством;

 • продавець житла – юридична або фізична особа, яка є власником житла та здійснює його продаж; 

 • договір про придбання житла - договір, що укладається між кандидатом і відчужувачем (продавцем, управителем, замовником, забудовником);

 • кошти на обслуговування - кошти, що окремо передбачаються рішеннями про місцеві бюджети, та інші не заборонені законодавством джерела на покриття витрат, пов'язаних із виконанням Програми, які спрямовуються на поточні та капітальні видатки і на матеріально-технічне забезпечення Регіонального управління Фонду.

3. Право на отримання кредиту мають учасники АТО та члени їх сімей, які проживають в Черкаському районі, та які згідно із законодавством визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов.  Право на отримання кредиту у позачерговому та першочерговому порядку мають учасники АТО – інваліди війни та учасники бойових дій.

     4. Кредитування будівництва і придбання житла для учасників АТО та членів їх сімей, передбачене цим Положенням, є прямим, адресним (цільовим) і здійснюється у межах наявних кредитних ресурсів.

      5. Умови надання кредиту, визначені у цьому Положенні, не поширюються на учасників АТО та членів їх сімей, які згідно із законодавством отримують на пільгових умовах інші кредити або безповоротну допомогу за рахунок бюджетних коштів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла.

      6. Кредит надається учасникам АТО та членам їх сімей лише один раз. Право на отримання  кредиту вважається використаним з моменту отримання позичальником за актом приймання-передачі збудованого чи придбаного за кошти кредиту житла або оформлення права власності.

       7. Регіональне управління Фонду під час формування показників місцевих бюджетів на відповідний рік на підставі узагальненої інформації проводить розрахунки необхідного обсягу коштів для надання кредитів та на витрати, пов’язані з їх обслуговуванням, за рахунок коштів районного бюджету, бюджетів сільських рад. Зазначені розрахунки в установленому порядку Регіональне управління Фонду подає головному розпоряднику коштів  для врахування їх під час складання проектів районного бюджету, бюджетів сільських рад.

        8. Бюджетні призначення на надання пільгових довготермінових кредитів учасникам АТО та членам їх сімей на будівництво та придбання житла на території тієї сільської ради, де учасник АТО перебуває на обліку, встановлюються органами місцевого самоврядування рішеннями про бюджети.

        9. Кредитні договори укладаються Регіональним управлінням Фонду з кандидатами у позичальники в межах обсягів  кредитних ресурсів та після фактичного перерахування коштів на відповідний рахунок Регіонального управління Фонду.

        10. У період виконання зобов'язання за кредитом збудоване або придбане житло підлягає страхуванню позичальником в установленому порядку, також підлягає страхуванню життя та здоров'я позичальника.

        11. Кредит відповідно до цього Положення надається учасникам АТО та членам їх сімей на будівництво та придбання житла на території тієї сільської ради, де учасник АТО перебуває на обліку, терміном до 30 років. Термін надання кредиту обчислюється з дати укладення кредитного договору.      

     12. На перший внесок позичальнику за рахунок коштів обласного, районного бюджетів та бюджетів сільських рад, надається безповоротна фінансова допомога на оплату першого внеску у розмірі 20% вартості житла.

        13. Кредит відповідно до цього Положення надається учасникам АТО та членам їх сімей на будівництво та придбання житла на території тієї сільської ради, де учасник АТО перебуває на обліку, за таких умов:

            1) перебування кандидата на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

     2) підтвердження кандидатом своєї платоспроможності.     

     14. Для отримання кредиту кандидат подає до Регіонального управління Фонду такі документи:

 • заяву про надання кредиту;
 • довідку про участь в АТО;
 • документи, що підтверджують необхідність поліпшення житлових умов;
 • довідку про склад сім'ї;
 • копію свідоцтва про шлюб, паспортні дані;
 • копію свідоцтва про народження дитини (дітей);
 • документи, що підтверджують доходи позичальника та членів сім'ї;
 • звіт про незалежну оцінку об'єкта купівлі-продажу;
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби і мають відмітку у паспорті).

     У разі подання кандидатом або позичальником документів, що містять неправдиві відомості, він несе відповідальність у порядку, передбаченому законодавством.

        15. Рішення про надання кредиту приймається Регіональним управлінням Фонду протягом місяця з дня подання документів за умови фактичного надходження кредитних ресурсів на його рахунки. 

У разі відмови в наданні кредиту Регіональне управління Фонду повідомляє про це кандидата в місячний термін. Це рішення може бути оскаржене кандидатом в установленому законодавством порядку.

       16. Розмір кредиту на будівництво або придбання одного будинку на території тієї сільської ради, де учасник АТО перебуває на обліку, визначається Регіональним управління Фонду.

        17. Кредитний договір укладається після прийняття Регіональним управлінням Фонду рішення про надання кредиту. Після підписання сторонами кредитного договору кандидат набуває статусу позичальника, на якого оформляється кредитна справа позичальника.

        Зміни та доповнення до кредитного договору вносяться шляхом оформлення додаткового договору, що є невід'ємною частиною кредитного  договору.

        18. Кредит надається на підставі кредитного договору, до якого додається розрахунок розміру кредиту.

        19. За розпорядженням Регіонального управління Фонду органи Державного казначейства перераховують кошти з відповідного  рахунку Регіонального управління Фонду на особистий рахунок позичальника у банку-агенті та повідомляють про це Регіональне управління Фонду.

        20. Фінансування будівництва та придбання житла здійснюється відповідно до кредитного договору та договору з забудовником (продавцем) у безготівковій формі за письмовим розпорядженням Регіонального управління Фонду банком-агентом шляхом перерахування  коштів з рахунку  позичальника. 

        21. Контроль за цільовим використанням кредитних коштів здійснює Регіональне управління Фонду.

        22. Термін використання кредитних коштів на будівництво житла або придбання одного будинку на території тієї сільської ради, де учасник АТО перебуває на обліку, обумовлюється у кредитному договорі. 

        23. Погашення  кредиту, наданого на будівництво та придбання житла, і сплата відсотків за користування ним здійснюється позичальником  щомісяця, починаючи з дати зарахування коштів кредиту на рахунок позичальника в банку-агенті в разі придбання житла на території тієї сільської ради, де учасник АТО перебуває на обліку, а в разі будівництва  будинку на території тієї сільської ради, де учасник АТО перебуває на обліку - з моменту введення в експлуатацію збудованого житла. Платежі з погашення кредиту та сплата відсотків за користування ним вносяться в  порядку,  визначеному кредитним договором.

        24. Позичальник, який не має дітей, сплачує кредит з відсотковою  ставкою у розмірі 3 відсотка річних від суми зобов'язань за кредитом;  позичальник, який має одну дитину, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом; крім звільнення від сплати відсотків за користування кредитом позичальник, який має двох дітей, за рахунок бюджетних коштів погашається 10 відсотків суми зобов'язань за кредитом, а позичальник, який має трьох і більше дітей - 15 відсотків суми зобов'язань за кредитом. 

        Якщо у складі сім'ї позичальника сталися зміни, які дають йому право на отримання зазначених пільг, він протягом одного місяця подає Регіональному управлінню Фонду відповідну заяву та документи встановленого зразка, що підтверджують такі зміни. На підставі цих  документів та  відповідно до цього Положення до кредитного договору вносяться  зміни із зазначенням обсягів щомісячних платежів за кредитом і відсотків за користування ним.

        Після отримання зазначених в абзаці першому цього пункту пільг позичальник не може бути їх позбавлений, крім випадків, коли пільги були отримані на підставі документів, що містять неправдиві відомості, позичальника позбавлено батьківських прав або надання пільг у судовому порядку визнано неправомірним.

        Відсотки за користування кредитом, а також пеня за порушення строку платежу з погашення кредиту не нараховуються військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду або воєнного стану.

        25. У разі загибелі (смерті) позичальника (одного з членів сім'ї позичальника) - військовослужбовця, на якого поширюється дія Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», що настала під час проходження ним військової служби у період проведення антитерористичної операції, за рахунок коштів районного та обласного бюджетів, бюджетів сільських рад погашається вся сума зобов'язань за кредитом, що існувала на момент його загибелі (смерті).

        26. Щороку на фінансування витрат, пов’язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, Черкаському регіональному управлінню Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» з відповідних бюджетів спрямовується 3% від загального обсягу кредитних ресурсів, які знаходяться на обслуговуванні в регіональному управлінні. Кошти на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитних ресурсів, отриманих з місцевих бюджетів, за окремими розрахунками перераховуються в установленому порядку на відповідні рахунки Регіонального управління Фонду.

        27. За прострочені платежі з позичальника стягується пеня у розмірі, встановленому кредитним договором. При внесенні щомісячних платежів першочергово стягується нарахована пеня, потім прострочені платежі, відсотки за користування кредитом та основний платіж з погашення кредиту.

          28. Кошти,  що сплачуються  в  рахунок  погашення  кредитів, наданих  з районного бюджету, бюджетів сільських рад, відсотки за користування ними і пеня зараховуються до надходжень спеціального фонду відповідного місцевого бюджету в установленому порядку і спрямовуються на подальше надання кредитів.

          Кредитні ресурси минулих років, що повертаються за результатами   проведення остаточних розрахунків як зайво перераховані з урахуванням   фактичної  площі  збудованого житла, що надійшли в результаті відмови від наданих кредитів або розірвання кредитного договору, а також зайво перераховані у разі змін у складі сім'ї позичальника, зараховуються до відповідних місцевих бюджетів в порядку, передбаченому абзацом першим цього пункту, та використовуються  на подальше надання кредитів.

       29. Наданий  позичальнику  кредит може бути погашений достроково, що обов’язково відображується в договорі. 

        30. Регіональне управління Фонду щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, подає управлінню праці та соціального захисту населення Черкаської райдержадміністрації – головному розпоряднику  коштів районного бюджету - звіти про обсяги коштів:

 • перерахованих на будівництво житла за рахунок кредитів наростаючим підсумком з наданням списку забудовників;

 • перерахованих на придбання житла за рахунок кредитів;

 • одержаних у рахунок погашення кредиту з наданням списків позичальників;

 • не внесених позичальниками в установлені терміни за зобов’язаннями з наданням списків боржників;

 • спрямованих на витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням кредитних ресурсів.

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь