Білозірська громада

Черкаська область, Черкаський район

Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області»

Віра Ірина Іванівна, директор Комунального закладу  «Центр надання соціальних послуг  Білозірської сільської ради  Черкаського району Черкаської області»

 

КОНТАКТИ:

Адрес: 19635, Черкаська область, Черкаський район, с. Білозіря, вул. Незалежності, буд. 168

Фактична адреса: с. Білозіря, вул. Лесі Українки, буд. 3а

Контактний телефон 093-323-45-51

Е-mail: 40394168@ukr.net

https://www.facebook.com/cnspbilozir

Понеділок-четвер: з 8:00 до 17:15

П’ятниця:               з  8:00 до 16:00

Обідня перерва: з 13:00 до 14:00
Вихідні дні:  субота, неділя.

 

Завідувач відділення соціальної роботи – Таряник Діана Михайлівна

Завідувач відділення догляду вдома – Шум Лариса Олексіївна

Завідувач відділення денного перебування – Тупицька Наталія Вікторівна

 

Центр утворений для проведення соціальної роботи та надання соціальних послуг особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах.

Основними завданнями Центру є:

1. проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню    в   складні   життєві   обставини   осіб/сімей,   які   належать до вразливих груп населення;

2. надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують,  відповідно  до  переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

 

Центр провадить діяльність за принципами недискримінації, дотримання прав людини, прав дитини та прав осіб з інвалідністю; гуманізму; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; поваги до честі та гідності; толерантності; законності; соціальної справедливості; доступності та відкритості; неупередженості та безпечності; добровільності; індивідуального підходу; комплексності; конфіденційності; максимальної ефективності та прозорості використання надавачами соціальних послуг бюджетних та інших коштів; забезпечення високого рівня якості соціальних послуг.

 

Центр  з  урахуванням  потреб  у  соціальних   послугах,   визначених  
у територіальній громаді, надає такі соціальні послуги:

 

догляд вдома, денний догляд;

підтримане проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю;

соціальна адаптація;             

соціальна інтеграція та реінтеграція;

надання притулку бездомним особам;

екстрене (кризове) втручання;

консультування;

соціальний супровід;  

представництво інтересів;

посередництво (медіація);

соціальна профілактика;

натуральна допомога;

 

фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору;

переклад жестовою мовою;

догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних;

супровід під час інклюзивного навчання;

інформування;

інші послуги.

 

На надання соціальних послуг в Центрі мають право особи/сім’ї, які
не можуть самостійно подолати негативний вплив обставин, зумовлених такими чинниками
:

похилий вік;

часткова або повна втрата рухової активності, пам’яті;

невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування;

психічні та поведінкові розлади, у тому числі внаслідок вживання психоактивних речовин;

інвалідність;

бездомність;

безробіття;

малозабезпеченість особи;

поведінкові розлади у дітей через розлучення батьків;

ухилення батьками або особами, які їх замінюють, від виконання своїх обов’язків із виховання дитини;

втрата соціальних зв’язків, у тому числі під час перебування в місцях позбавлення волі;

жорстоке поводження з дитиною;

насильство за ознакою статі;

домашнє насильство;

потрапляння в ситуацію торгівлі людьми;

шкода, завдана пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією;

інші.

До осіб/сімей, які мають найвищий ризик потрапляння у складні життєві обставини через вплив несприятливих зовнішніх та/або внутрішніх чинників належать:

сім’ї, у яких дітей відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських прав;

сім’ї, де триває процес розлучення батьків і вирішується спір між матір’ю та батьком щодо визначення місця проживання дітей, участі батьків
у їх вихованні;

сім’ї з дітьми, в яких тривала хвороба батьків перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки;

сім’ї, у яких виховуються діти з інвалідністю, та сім’ї з дітьми, у яких батьки мають інвалідність;

сім’ї, у яких батьків поновлено в батьківських правах;

сім’ї з дітьми, де батьки є трудовими мігрантами;

малозабезпечені сім’ї з дітьми;

сім’ї, діти з яких перебувають у закладах інституційного догляду та виховання;

сім’ї, дітей з яких влаштовано в сім’ю патронатного вихователя;

сім’ї, у яких діти систематично самовільно залишають місце проживання;

сім’ї, у яких діти систематично без поважних причин не відвідують заклади освіти;

жінки, які виявили намір відмовитися від новонародженої дитини;

неповнолітні одинокі матері (батьки);

діти, які перебувають на вихованні в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу;

особи з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

особи з особливими освітніми потребами;

внутрішньо переміщені особи;

повнолітні недієздатні особи (у разі відсутності в них опікуна);

особи, звільнені з місць позбавлення волі;

учасники антитерористичної операції та особи, які здійснювали заходи
із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

 

Підставою для надання соціальних послуг є:

1. направлення   особи/сім’ї  для  отримання  соціальних  послуг,  видане  
на підставі відповідного рішення відділу соціального захисту населення виконавчого комітету Білозірської сільської ради, разом з пакетом документів зазначеними у Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

2. результати оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах.

 

Рішення відділу соціального захисту населення виконавчого комітету Білозірської сільської ради про надання послуг особі/сім’ї приймається відповідно до Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

 

Соціальні  послуги надаються Центром за рахунок бюджетних коштів,
з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг або за рахунок отримувача соціальних послуг/третіх осіб:

1) за рахунок бюджетних коштів:

а) незалежно від доходу отримувача соціальних послуг:

особам з інвалідністю I групи;

дітям з інвалідністю;

дітям-сиротам;

дітям, позбавленим батьківського піклування;

особам з їх числа віком до 23 років;

сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім’ям патронатних вихователів;

особам, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми;

особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства
за ознакою статі;

дітям, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежні), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми,             які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги. Перелік зазначених тяжких захворювань, розладів, травм, станів дітей, яким не встановлено інвалідність, затверджує Кабінет Міністрів України;

іншим категоріям осіб - соціальні послуги з інформування, консультування, надання притулку, представництва інтересів, перекладу  жестовою  мовою,  а  також  соціальні  послуги, що надаються екстрено (кризово);

б) отримувачам соціальних послуг, крім зазначених у пункті 1а цієї частини, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох   прожиткових   мінімумів   для  відповідної  категорії  осіб, – всі соціальні послуги.

2) з установленням диференційованої плати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, надаються соціальні послуги отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.

3) за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб надаються соціальні послуги:

а) отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб;

б) понад обсяги, визначені державним стандартом соціальних послуг.

 

Рішення про обов’язкове надання соціальних послуг (проходження індивідуальних корекційних програм) приймається стосовно:

1) батьків, які не виконують батьківських обов’язків;

2) осіб, які вчинили насильство за ознакою статі, домашнє насильство чи жорстоке поводження з дітьми;

3) осіб, до яких застосовуються заходи пробації відповідно до закону;

4) осіб, яких судом направлено на проходження програми для кривдників;

5) в інших випадках, передбачених законом.

 

Сесія Білозірської сільської ради має право приймати рішення про надання за рахунок бюджетних коштів інших соціальних послуг та/або іншим категоріям осіб, ніж передбачені у пункті третьому цього розділу.

Розмір   плати   за   соціальні    послуги    встановлюється    Центром   
у визначеному законодавством порядку і затверджується його директором.

Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються в установленому законодавством порядку.

Для надання соціальних послуг у Центрі утворені такі відділення:

відділення соціальної роботи;

відділення соціальної допомоги вдома;

відділення денного перебування. 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь