Білозірська громада

Черкаська область, Черкаський район

Архів

Контракт з керівником ЦКД Білозірської сільської ради

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВАКАНСІЇ

Виконавчий комітет Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника фінансового відділу Білозірської сільської ради.

Вимоги: вища освіта не нижче ступеня магістра (спеціаліста);  стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років; знання діючого законодавства України професійного спрямування; досконале володіння українською мовою; впевнений користувач ПК, громадянство України.

2. Виконавчий комітет Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста юридичного відділу виконавчого комітету Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області.

Вимоги: вища освіта не нижче ступеня бакалавра;  без вимог до стажу роботи; знання діючого законодавства України професійного спрямування; досконале володіння українською мовою; впевнений користувач ПК, громадянство України.

3. Виконавчий комітет Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області.

Вимоги: вища освіта не нижче ступеня бакалавра;  без вимог до стажу роботи; знання діючого законодавства України професійного спрямування; досконале володіння українською мовою; впевнений користувач ПК, громадянство України.

4. Особи, які відповідають  вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії  такі документи:

- заяву  на участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування;

- заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

- 2 фотокартки розміром 4×6 см; 

- копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, наукового ступеня;

- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”;

- копію документа, що посвідчує особу;

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

- довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Під час конкурсу проводиться іспит кандидатів на заміщення вакантних посад. Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації оголошення за адресою вул.Незалежності, 168, с.Білозір’я Черкаського району, Черкаської області.

Додаткова інформація надається за телефоном 301-325

15.12.2020р 


 

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на посаду директора

опорного навчального закладу «Білозірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області

Відповідно до свого розпорядження сільського голови від 13 листопада 2020 року №154-к «Про оголошення конкурсу на заміщення посади директора Опорного навчального закладу «Білозірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області» оголошує конкурс на заміщення посади директора опорного навчального закладу «Білозірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області.

Конкурс проводиться відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника опорного навчального закладу «Білозірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області», затвердженого рішенням Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області від 12 листопада 2020 року № 113-03/VІІ.

Найменування закладу освіти: Опорний навчальний заклад «Білозірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області

Місцезнаходження закладу освіти: 19635, Черкаська область, Черкаський район,     с. Білозір’я, вул. Лесі Українки, 3.

Найменування посади: директор опорного навчального закладу «Білозірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області.

Умови оплати праці: посадовий оклад, доплати, надбавки встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 №557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 р. за № 1130/11410, Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102; директору  здійснюються виплати, визначені ст.57 Закону України «Про освіту», встановлюється надбавка відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. №373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів» (зі змінами), а також можуть встановлюватися інші види матеріального заохочення у відповідності до чинного законодавства.

Кваліфікаційні вимоги: громадянство України, вільне володіння державною мовою, наявність вищої освіти ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти особа, яка:

1) є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину;

3) позбавлена права обіймати відповідну посаду;

4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

5) за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;

6) підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають особисто (або подає уповноважена ними згідно з довіреністю особа) до Виконавчого комітету Білозірської сільської ради (вул. Незалежності, 168, с. Білозіря Черкаського району Черкаської області) наступні документи:

 • заяву про участь у конкурсі;
 • згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копію паспорта громадянина України;
 • копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою, таким документом може бути документ державного зразка про середню/вищу освіту, в якому зазначено про вивчення предмету/дисципліни, що підтверджує знання української мови, або посвідчення щодо вільного володіння державною мовою отримане до 25 жовтня 2019 року;
 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
 • довідку про відсутність судимості;
 • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі;
 • інші документи на розсуд заявника, які підтверджують його професійні та/або моральні якості.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

Особи, які не відповідають кваліфікаційним вимогам, а також ті, які не подали повного пакету документів, до конкурсного відбору не допускаються.

Кінцевий термін подання зазначених документів: 15 грудня 2020 року.

Дата, місце початку проведення конкурсного відбору: конкурсний відбір починається о 10 год 00  хв. 05 січня 2020 року за наступною адресою: вул. Незалежності, 168, с. Білозір’я Черкаського району Черкаської області 19635.

Конкурсний відбір складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

– перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про повну загальну середню освіту», «Про освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;

– перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

– публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

Особа, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсіЧмиренко Марина Миколаївна, керуючий справами виконавчого комітету Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області, телефон (0472) 30-13-25, електронна адреса bilozir_rada@ukr.net

 

Контракт з керівником ЦКД Білозірської сільської ради

22 жовтня 2020 року відбулося друге засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора Центру культури та дозвілля Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області. 


12 жовтня 2020 року відбулося перше засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора Центру культури та дозвілля Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області.

Відеофіксація

 


Оголошення

інформація про кандидата

Виконавчий комітет Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Центру культури та дозвілля Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області.

Керівники державних та комунальних закладів культури призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту строком на п’ять років за результатами конкурсу.

Вимоги до кандидатів:

- вища освіта;

- стаж роботи у сфері культури не менше трьох років;

- досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності не менше трьох років;

- вільне володіння державною мовою;

-  здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Усі зацікавлені особи можуть взяти участь у конкурсі на посаду директора Центру культури та дозвілля Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області до конкурсної комісії подають наступні документи:

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

- копія документа, що посвідчує особу;

- копії документів про вищу освіту;

- два рекомендаційні листи довільної форми;

- мотиваційний лист довільної форми.

Зазначені документи надсилаються на поштову (с.Білозір’я, вул.Незалежності, 168) та електронну адреси Білозірської сільської ради                (е-mail: bilozir_rada@ukr.net) у визначений термін з позначкою «Для участі у конкурсі».

Перелік документів, зазначених у частині другій цієї статті, є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання документів для участі в конкурсі орган управління оприлюднює подані документи, визначені у частині другій цієї статті, на своєму офіційному веб-сайті відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

Строк подачі документів – з 02.09.2020 року по 01.10.2020 року.

Перше засідання комісії відбудеться – 12.10.2020 року.

На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

Переможець конкурсу призначається керівником закладу не пізніше двох місяців з дня оголошення конкурсу.

Дата початку формування конкурсної комісії – 12.09.2020.

Інформацію про функціональні обов’язки, розмір та умови оплати праці можна отримати у Виконавчому комітеті Білозірської сільської ради                  (тел.: (0472) 30-13-25) за адресою: с.Білозір’я, вул.Незалежності, 168.

фінзвітність 2019

умови оплати праці

матеріально-технічна база

02,09,2020р

16.01.2020 р.

Конкурс на заміщення посади

Виконавчий комітет Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Білозірської сільської ради тимчасово на період перебування основного працівника у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами.

Вимоги: вища освіта не нижче ступеня бакалавра;  вільне володіння державною мовою; без вимог до стажу роботи; знання діючого законодавства України професійного спрямування; впевнений користувач ПК, громадянство України».

Особи, які відповідають вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:
- заяву  на участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування;
- заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
- 2 фотокартки розміром 4×6 см; 
- копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, наукового ступеня;
- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”;
- копію документа, що посвідчує особу;
- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
- довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Під час конкурсу проводиться іспит кандидатів на заміщення вакантних посад.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації оголошення за адресою вул.Незалежності, 168, с.Білозір’я, Черкаського району, Черкаської області.
Додаткова інформація надається за телефоном 301-325.

 


Виконавчий комітет Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області (вул.Ткаченка 35, с.Білозір’я, Черкаського району Черкаської області).

Вимоги: Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", післядипломна спеціалізація за фахом "Організація і управління охороною здоров'я". Вища кваліфікаційна категорія за лікарською спеціальністю та за фахом "Організація управління охороною здоров'я". Стаж роботи за лікарською спеціальністю не менше 5 років.

Особи, які відповідають  вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії  такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 Порядку Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я (далі – Порядку);

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 Порядку;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 Порядку;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 Порядку;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи приймаються протягом 14 календарних днів з дня публікації оголошення за адресою вул.Незалежності, 168, с.Білозір’я Черкаського району, Черкаської області. Конкурс відбуватиметься в приміщення Виконавчого комітету Білозірської сільської ради 24 липня 2018 року.

Додаткова інформація надається за телефоном 301-325 та за електронною поштою bilozir_rada@ukr.net

09.07.2018 р.


 
13.03.2017 р.


03.03.2017 р.


24.02.2017 р.


 

 

17.02.2017 р.


 

17.02.2017 р.


    З метою публічного і прозорого призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності Виконавчий комітет Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області  оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Ірдинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Білозірської сільської ради Черкаського району, Черкаської області, що знаходиться за адресою: вул. Гагаріна, 17,смт. Ірдинь Черкаського району, Черкаської області, 19630.

     Строк подання документів для участі в конкурсному відборі – до 09 березня 2017 року включно.

   Вимоги до претендентів на вакантну посаду директора Ірдинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Білозірської сільської ради Черкаського району, Черкаської області:

-         громадянство України (не менше 10 років);

-         вільне володіння державною (українською) мовою;

-         повна вища педагогічна освіта на рівні спеціаліста або магістра;

-         стаж педагогічної роботи не менше трьох років;

-         ґрунтовні знання чинного законодавства України в галузі освіти;

-         упевнений користувач ПК, Microsoft Word, Excel, Power Point;

-         високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.

   Бажаючі взяти участь у конкурсі мають подати наступні документи:

 • заяву на ім’я голови конкурсної комісії щодо участі в конкурсі на посаду;
 • ксерокопію трудової книжки;
 • копії документів про освіту;
 • біографічну довідку,
 • мотиваційний лист;
 • перспективний план розвитку навчального закладу (додаток у формі презентації Microsoft PowerPoint є перевагою).

    Документи подаються до Виконавчого комітету Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області за адресою: вул. Незалежності, 168, с. Білозір’я Черкаського району, Черкаської області, 19635, тел. 30-13-25.

     Засідання конкурсної комісії відбудеться 15 березня 2017 року в            приміщенні Білозірської сільської ради Черкаського району, Черкаської області, що знаходиться за адресою: вул. Незалежності, 168 с. Білозір’я Черкаського району, Черкаської області, 19635.

08.02.2017р.


 Виконавчий комітет Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста 1 категорії відділу освіти виконавчого комітету Білозірської сільської ради. Вимоги: повна вища освіта відповідного профілю (спеціаліст, магістр), знання ПК,досконале володіння українською мовою,  досвід роботи за фахом.

24.01.2017р.


    Виконавчий комітет Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста 1 категорії відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Білозірської сільської ради. Вимоги: повна вища освіта відповідного профілю (спеціаліст, магістр), знання ПК, 1С бухгалтерії, досконале володіння українською мовою,  досвід роботи за фахом.

18.01.2017р.

 


    Виконавчий комітет Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади відповідального чергового-консультанта відділу з питань організації надання адміністративних послуг виконавчого комітету Білозірської сільської ради. Вимоги: повна вища освіта відповідного профілю (спеціаліст, магістр), знання ПК, досконале володіння українською мовою,  досвід роботи за фахом.

13.01.2017р.


    Виконавчий комітет Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади адміністратора відділу з питань організації надання адміністративних послуг виконавчого комітету Білозірської сільської ради. Вимоги: повна вища освіта відповідного профілю (спеціаліст, магістр), знання ПК, досконале володіння українською мовою,  досвід роботи за фахом.

13.01.2017р.


    Виконавчий комітет Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади адміністратора відділу з питань організації надання адміністративних послуг виконавчого комітету Білозірської сільської ради. Вимоги: повна вища освіта відповідного профілю (спеціаліст, магістр), знання ПК, досконале володіння українською мовою,  досвід роботи за фахом.

13.01.2017р.


    Виконавчий комітет Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника фінансового відділу виконавчого комітету Білозірської сільської ради. Вимоги: повна вища освіта відповідного профілю (спеціаліст, магістр), знання ПК, 1С бухгалтерії, досконале володіння українською мовою,  досвід роботи за фахом.

13.01.2017р.


    Виконавчий комітет Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області оголошує конкурс на заміщення   вакантної посади спеціаліста фінансового відділу виконавчого комітету Білозірської сільської ради. Вимоги: повна вища освіта відповідного профілю (спеціаліст, магістр), знання ПК, 1С бухгалтерії, досконале володіння українською мовою,  досвід роботи за фахом.

13.01.2017р.


    Виконавчий комітет Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника загального відділу виконавчого комітету Білозірської сільської ради. Вимоги: повна вища освіта відповідного профілю (спеціаліст, магістр), знання ПК, досконале володіння українською мовою,  досвід роботи за фахом.

13.01.2017р.

 

 1. Особи, які відповідають вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісіїтакі документи:

- заявуна участь у конкурсі;

- заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

- фотокартку розміром 4×6 см;

- копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, наукового ступеня;

- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою затвердженою ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції»;

- копію документа, що посвідчує особу;

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних.

Під час конкурсу проводиться іспит кандидатів на заміщення вакантних посад. Документи приймаємо за адресою вул. Незалежності, 168 с. Білозір’я  Черкаського району, Черкаської області. Довідки за телефоном 301-325.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь